Showing 1–12 of 38 results

โต๊ะกลาง หรือ โต๊ะค็อคเทล (อังกฤษ: Coffee table หรือ cocktail table) เป็นโต๊ะที่ออกแบบสำหรับตั้งหน้าโซฟาเพื่อใช้วางเครื่องดื่มเช่นกาแฟ , หนังสือ โดยเฉพาะหนังสือโต๊ะกาแฟ, นิตยสาร หรือของกระจุกกระจิกอื่นๆ โต๊ะกาแฟมักจะใช้ในห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกหรือพื้นที่ส่วนกลาง ลักษณะของโต๊ะก็มีหลายแบบและทำจากวัสดุหลายอย่างเช่นอาจจะเป็นไม้ ไม้ผสมแก้ว หิน หรือหินผสมไม้ หรืออื่นๆ บางครั้งก็อาจจะมีตู้หรือลิ้นชักเล็กๆ ประกอบ