เก้าอี้สาธารณะ เก้าอี้แถว เบาะPU 3ที่นั่ง ใส่ที่วางของ

เก้าอี้สาธารณะเบาะPU 4ที่นั่ง พนักแขนกลาง

เก้าอี้สาธารณะ เก้าอี้แถว เบาะPU 3ที่นั่ง ใส่ที่วางของ