โต๊ะทำงานกลุ่ม4ที่นั่ง ขนาด2.8ม.มีตู้แยกซ้าย-ขวา by Shalott Series

RD-GN-08B2802