ตู้เอกสารกลาง ชั้นวางตกแต่ง มีที่เก็บสูท ขนาด4.0ม. Document Cabinet by Shalott Series

RD-GN-08F4001