สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 092-278-7840, Line id: pswpee และ E-mail: rudeefurniture@gmail.com

เก้าอี้ไม้ดัด เก้าอี้ร้านอาหาร RD-QQ-L12-24-03

เก้าอี้ไม้ดัด เก้าอี้ร้านอาหาร RD-WQ-L12-24-03

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 092-278-7840, Line id: pswpee และ E-mail: rudeefurniture@gmail.com