เวทีอเนกประสงค์ เวทีเคลื่อนย้าย เวทีพับได้มีล้อ2.4M.

รุ่น RD-SHM-1.22*2.4