เวทีอเนกประสงค์ เวทีเคลื่อนย้าย รุ่น RD-SHM-SH221

เวทีอเนกประสงค์ เวทีเคลื่อนย้าย  รุ่น RD-SHM-SH221