เก้าอี้จัดเลี้ยง ขาอลูมิเนียม รุ่น RU-SHM-SA2090

เก้าอี้จัดเลี้ยง ขาอลูมิเนียม รุ่น RU-SHM-SA2090

RU-SHM-SA2090
เก้าอี้จัดเลี้ยง ขาอลูมิเนียม รุ่น RU-SHM-SA2090