เก้าอี้จัดเลี้ยง โครงอลูมิเนียม รุ่น RU-SHM-SA310-2

เก้าอี้จัดเลี้ยง โครงอลูมิเนียม เพิ่มพนักแขน รุ่น RU-SHM-SA310-2