เก้าอี้ร้านอาหาร ขาอลูมิเนียม รุ่น RU-SHM-SB335-2

เก้าอี้จัดเลี้ยง RD-SHM-SA335-2