เก้าอี้ร้านอาหาร ขาอลูมิเนียม รุ่น RU-SHM-SB709

เก้าอี้ร้านอาหาร ขาอลูมิเนียม รุ่น RU-SHM-SB709