เลือกโทนสีเฟอร์นิเจอร์ร้านอย่างไรให้ถูกโฉลก เรียกทรัพย์เข้าร้าน??

ก่อนอื่นอยากจะแชร์เกร็ดเล็กๆสำหรับคนเชื่อในเรื่องโชคลาง Rudee furniture จึงแนะนำเกร็ดเล็กๆเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกคน เกี่ยวกับเรื่องโทนสีเฟอร์นิเจอร์ให้ถูกโฉลกตามวันเกิดเจ้าของร้านมาให้ได้ทราบกัน โดยยึดโทนสีตามวันเกิดดังต่อไปนี้ ทีมงาน รู้ดีเฟอร์นิเจอร์ สรุปสั้นๆเนื้อหารวบรั้น ตามรายละเอียดด้านล่างเลย 

คนเกิดวันจันทร์

สีที่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ ได้แก่ สีเขียวสด สีม่วงอ่อน สีม่วง

สีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ ได้แก่ สีแดง

คนเกิดวันอังคาร

สีที่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร ได้แก่ สีม่วง สีแดง สีแสด

สีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร ได้แก่ สีเหลือง สีขาว

คนเกิดวันพุธ

สีที่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ ได้แก่ สีเขียว สีเหลืองอ่อน สีเหลืองแก่

สีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ สีชมพู

คนเกิดวันพฤหัสบดี

สีที่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ได้แก่ สีน้ำเงิน สีฟ้า สีเขียวสด สีแดง

สีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ได้แก่ สีม่วงอ่อน สีม่วงแก่

คนเกิดวันศุกร์

สีที่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ ได้แก่ สีเหลือง สีชมพูอ่อน สีแสด

สีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ ได้แก่ สีเขียวแก่

คนเกิดวันเสาร์

สีที่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ ได้แก่ สีเขียวจัด สีเขียวเข้ม สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน สีฟ้า สีชมพู สีน้ำตาล

สีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ ได้แก่ สีเขียวอ่อน สีเขียวสด

คนเกิดวันอาทิตย์ 

สีที่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ได้แก่ สีเขียวสด สีเขียวแก่ สีขาว สีชมพู

สีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ได้แก่ สีฟ้า สีน้ำเงิน

ซึ่งโดยความเชื่อนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ให้กำลังใจแก่เจ้าของร้าน หากเพื่อนๆอ่านแล้วชอบในศาสตร์โชครางลองมาปรับใช้กับโทนสี เฟอร์นิเจอร์ภายในร้านตามกันดูได้เลย

ก่อนอื่นอยากจะแชร์เกร็ดเล็กๆสำหรับคนเชื่อในเรื่องโชคลาง Rudee furniture จึงแนะนำเกร็ดเล็กๆเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกคน เกี่ยวกับเรื่องโทนสีเฟอร์นิเจอร์ให้ถูกโฉลกตามวันเกิดเจ้าของร้านมาให้ได้ทราบกัน โดยยึดโทนสีตามวันเกิดดังต่อไปนี้ ทีมงาน รู้ดีเฟอร์นิเจอร์ สรุปสั้นๆเนื้อหารวบรั้น ตามรายละเอียดด้านล่างเลย 

คนเกิดวันจันทร์

สีที่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ ได้แก่ สีเขียวสด สีม่วงอ่อน สีม่วง

สีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ ได้แก่ สีแดง

คนเกิดวันอังคาร

สีที่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร ได้แก่ สีม่วง สีแดง สีแสด

สีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร ได้แก่ สีเหลือง สีขาว

คนเกิดวันพุธ

สีที่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ ได้แก่ สีเขียว สีเหลืองอ่อน สีเหลืองแก่

สีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ สีชมพู

คนเกิดวันพฤหัสบดี

สีที่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ได้แก่ สีน้ำเงิน สีฟ้า สีเขียวสด สีแดง

สีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ได้แก่ สีม่วงอ่อน สีม่วงแก่

คนเกิดวันศุกร์

สีที่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ ได้แก่ สีเหลือง สีชมพูอ่อน สีแสด

สีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ ได้แก่ สีเขียวแก่

คนเกิดวันเสาร์

สีที่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ ได้แก่ สีเขียวจัด สีเขียวเข้ม สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน สีฟ้า สีชมพู สีน้ำตาล

สีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ ได้แก่ สีเขียวอ่อน สีเขียวสด

คนเกิดวันอาทิตย์ 

สีที่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ได้แก่ สีเขียวสด สีเขียวแก่ สีขาว สีชมพู

สีที่ไม่นิยมนำมาใช้สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ได้แก่ สีฟ้า สีน้ำเงิน

ซึ่งโดยความเชื่อนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ให้กำลังใจแก่เจ้าของร้าน หากเพื่อนๆอ่านแล้วชอบในศาสตร์โชครางลองมาปรับใช้กับโทนสี เฟอร์นิเจอร์ภายในร้านตามกันดูได้เลย