Monthly Archives: เมษายน 2021

เก้าอี้แถวมีความยาวเท่าไหร่บ้าง เลือกขนาดที่เหมาะสมของที่นั่งสาธารณะ

เก้าอี้แถว3ที่นั่งหุ้มหนัง แบบสุขภาพ

ขนาดมาตรฐานของที่นั่งสาธารณะ หากสัดส่วนผู้ใช้รูปร่างใหญ่ขึ้น ควรเลือกรุ่นที่นั่งของเก้าอี้ให้ใหญ่ขึ้นตามสัดส่วนที่กำหนดโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้หลัก หากที่นั่งได้สัดส่วนที่ไม่เหมาะสมกับผู้ใช้งานนั้น อาจเกิดความไม่สบายระหว่างใช้งาน กรณีรุนแรงอาจเกิดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้

สอนเทคนิควิธีดูแลรักษาเก้าอี้แถวโลหะ ห่างจากสนิมตัวร้าย

เก้าอี้นั่งรอ PU ใช้ในพื้นที่โล่งเป็นเวลานานได้หรือไม่?

เก้าอี้แถวนั้นคือโพลียูรีเทน แม้ว่าจะทนต่ออุณหภูมิสูงได้ แต่การได้รับแสงแดดเป็นเวลานานก็จะช่วยเร่งอายุได้เช่นกัน สอนเทคนิคการดูแลรักษา