เก้าอี้สาธารณะ เก้าอี้แถว สนามบิน เบาะPU 3ที่นั่ง พนักพิงสูง

rd-pbc-p1809