เก้าอี้สาธารณะ เบาะตาข่าย4ที่นั่ง เลือกสีได้

RD-FM-NB-2