เก้าอี้สาธารณะ เก้าอี้แถว เบาะPU 3ที่นั่ง พนักพิงกลาง

RD-PBC-P1901