เก้าอี้สาธารณะ เก้าอี้แถว เบาะนอนPU 1ที่นั่ง

RD-PBC-P2001