ใหม่ เก้าอี้สาธารณะ เก้าอี้แถว เบาะPU 2ที่นั่ง เพิ่มที่วางของPU สีส้ม

RD-PBC-P2005