เก้าอี้สาธารณะ เก้าอี้แถว เบาะPU 3ที่นั่ง เพิ่มพนักแขนกลาง

RD-PBC-P2006