เก้าอี้ร้านอาหาร ขาอลูมิเนียม รุ่น RD-SHM-SA813

เก้าอี้ร้านอาหาร ขาอลูมิเนียม รุ่น RD-SHM-SA813