เก้าอี้ร้านอาหาร ขาอลูมิเนียม เบาะถอดซักได้ รุ่น RU-SHM-SB715

เก้าอี้ร้านอาหาร ขาอลูมิเนียม เบาะถอดซักได้ รุ่น RU-SHM-SB715

เก้าอี้ร้านอาหาร ขาอลูมิเนียม รุ่น RU-SHM-SB715
เก้าอี้ร้านอาหาร ขาอลูมิเนียม เบาะถอดซักได้ รุ่น RU-SHM-SB715