เก้าอี้ร้านอาหาร ขาอลูมิเนียม เบาะถอดซักได้ รุ่น RU-SHM-SB715

เก้าอี้ร้านอาหาร ขาอลูมิเนียม เบาะถอดซักได้ รุ่น RU-SHM-SB715