Tag Archives: สแตนเลส

ไขข้อแตกต่างประเภทวัสดุเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม

ประเภทวัสดุแต่ละชนิดที่กล่าวมาข้างบนนั้น มีคุณสมบัติ ลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน เราควรคำนึงจุดปประสงค์ของการใช้งาน หากเรื่องความคุ้มค่า ความสวยงาม งานประเภทเฟอร์นิเจอร์แล้ว แนะนำให้เลือกใช้วัสดุสแตนเลส มีที่มีคุณสมบัติกันสนิม น้ำหนักเบา มีความสวยงาม จึงจะเหมาะสมมากที่สุด

ประเภทวัสดุแต่ละชนิดที่กล่าวมาข้างบนนั้น มีคุณสมบัติ ลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน เราควรคำนึงจุดปประสงค์ของการใช้งาน หากเรื่องความคุ้มค่า ความสวยงาม งานประเภทเฟอร์นิเจอร์แล้ว แนะนำให้เลือกใช้วัสดุสแตนเลส มีที่มีคุณสมบัติกันสนิม น้ำหนักเบา มีความสวยงาม จึงจะเหมาะสมมากที่สุด