หน้าท็อปหิน หินแกรนิตแบล็คเพิร์ล ( Black Pearl )

RD-Granite-Black Pearl