หน้าท็อปหิน หินแกรนิตแบล็คกาแลคซี่ ( Black Galaxy)

RD-Granite-Black Galaxy