หน้าท็อปหิน หินแกรนิต ขาวจีน ( China White )

RD-Granite-chinawhite