หน้าท็อปหิน หินแกรนิตคริสตัสแบล็ค ( Crystal Black )

RD-Granite-Crystal Black