หน้าท็อปหิน หินแกรนิตมิทไนท์โกลด์ ( Midnight Gold )

RD-Granite-Midnight Gold