หน้าท็อปหิน หินแกรนิตซากุระเข้ม ( Dark Sakula)

RD-Granite-Dark Sakula