หน้าท็อปหิน หินอ่อนโกลเด้นบราวน์ ( Golden Brown )

RD-marble-gob