หน้าท็อปหิน หินแกรนิตเขียวบราซิล( Brazil Green )

RD-Granite-Brazil Green