หน้าท็อปหิน ท็อปโต๊ะ หินแกรนิตเทาอัฟริกา

RD-Granite-Africa Gray