หน้าท็อปหิน หินแกรนิตเชอรี่เรด ( Cherry Red )

RD-Granite-Cherry Red