เก้าอี้หอประชุม โรงละคร เบาะสีน้ำเงิน RD-Auditrorium-KH-802-1 (Copy)

RD-Auditrorium-KH-8021-2