เก้าอี้หอประชุม RD-KA-5969

เก้าอี้โรงละครรุ่น RD-KA-5969