หน้าท็อปหิน หินอ่อนไวท์วีนัส ( White Vetus )

RD-marble-White Venus